Krizių valdymas
Psichologinių krizių valdymas organizacijose
Apie projektą

Š. m. kovo 4 dieną „Projektų įgyvendinimo grupė“ dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Psichologinės gerovės kūrimas medikų bendruomenėje: naujos iniciatyvos“, kurią organizavo LR Sveikatos apsaugos ministerija. Į šią konferenciją mūsų specialistės buvo pakviestos pristatyti psichologinių krizių valdymo svarbą ir naudą bei pasidalinti savo patirtimi, organizuojant pilotinį projektą „Krizių valdymas organizacijoje“, kurio tikslias buvo asmens sveikatos priežiūros įstaigų gebėjimų veiksmingiau reaguoti į psichologinės krizės situacijas stiprinimas.

Besibaigiant 2021 metams, organizavome veiklas – fokus grupes, mokymus bei nuotolines konsultacijas  su 10 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įgyvendinant LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596, 2021 – 2022 plano priemonę „10.1. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų gebėjimus veiksmingai reaguoti į psichologines krizės situacijas“. Galime pasidžiaugti, kad įgyvendinus šias veiklas, jose dalyvavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios Lietuvoje pasirengė psichologinių krizių įstaigoje valdymo planus. Šiose įstaigose susibūrė psichologinių krizių valdymo komandos, parengti reagavimo, įvykus krizei, algoritmai, numatytos prevencinės veiklos. Siekėme, kad įstaigų atstovai būtų nusimatę veiklas, žingsnius visuose krizių valdymo etapuose – prevencijoje, intervencijoje, postvencijoje. 

Daugelį krizių galima numatyti iš anksto ir joms pasiruošti, kad būtų išvengta skaudžių padarinių ir chaoso įstaigoje. Svarbu, kad būtų pasirūpinta kiekvienu bendruomenės nariu ir visa bendruomene, užtikrintas psichologinis saugumas, supažindinta su psichologinių krizių požymiais, būdingomis fiziologinėmis bei psichologinėmis reakcijomis ir pagalbos galimybėmis jų metu. Mokymų medžiagoje pateikėme informaciją bei praktinius patarimus apie psichologinių krizių sampratą, jų atpažinimą, reakcijas, komunikaciją įstaigos viduje bei išorėje, krizių valdymo komandos formavimą ir narių funkcijas, išorinės pagalbos galimybes. Per šį laikotarpį įgijome naujų ne tik teorinių, bet praktinių žinių psichologinių krizių valdyme, todėl savo patirtimi dalinamės ir su kitomis įstaigomis. 

UAB „Projektų įgyvendinimo grupės“ specialistai yra pasiruošę jums patarti visais rūpimais krizių valdymo klausimais bei padėti pastiprinti gebėjimus veiksmingiau reaguoti į psichologinės krizės situacijas.

Konferencijos įrašas čia

 

Atsakysime į Jūsų klausimus: agne@pigrupe.eu; kristina@pigrupe.eu