Psichologinė gerovė
Psichologinės gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimo paslaugos įvairiuose Lietuvos miestuose
Apie projektą

UAB “Projektų įgyvendinimo grupė“ bendradarbiaudama su visuomenės sveikatos biurais teikia psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose. 

Veiklos aprašymas

Tikslinė grupė - individualios konsultacijos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų. 

  • Teikdamas individualias bei grupines konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.
  • Teikiant paslaugas naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai, aktyvūs mokymo metodai (diskusijos, refleksijos, praktinių atvejų analizės, situacijų modeliavimas ir pan.) ir inovatyvios jų įgyvendinimo formos.