Grupinis konsultavimas
Grupinio konsultavimo paslaugos mokytojams Vilniuje
Apie projektą

Teikiame psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo mokykloms Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) finansuojamo iš Europos socialinio fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2019 m. kovo 27 d. – 2019 m. gruodžio 6 d.


Veiklos aprašymas

V PROJEKTO DALIS „GRUPINIO KONSULTAVIMO PASLAUGOS MOKYTOJAMS VILNIUJE“.

Paslaugų apimtis: 640 ak. val. grupinių konsultacijų ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, pedagogams.

Savitarpio pagalbos grupių tikslas – analizuoti sudėtingus darbo atvejus, mokytis grupės vedimo principų, dalyvių vaidmenų, atvejų pristatymo metodikos ir sudėtingų darbo atvejų analizės.

Streso valdymo grupių tikslas - susitikimų metu nagrinėti streso sampratą, jo rūšis ir atpažinimą, stresą sukeliančius veiksnius, streso mažinimo būdus, streso pasekmių mažinimą ir įveikimą.

Projekto komanda

Projekto koordinatoriai

 • Ignė Lukminė

  Projektų vadovė

Psichologai

 • Eglė L.

  Beatričė L.

  Laura Z.

  Simona K.

  Elnora J.

 • Arvydas L.

  Irma P.

  Ariana

  Rūta

  Gabija Č.

Projekto eiga
Programa
Tematika Tikslinė grupė Grupių skaičius* Dalyvių skaičius grupėje* Konsultacijų trukmė vienai grupei, val.

Stresas ir jo valdymas

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai

5

15

20

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai

10

15

20

Savitarpio pagalbos grupės

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai

1

15

20

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai

6

15

20

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai

2

15

20

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai

8

15

20

2019 m. balandžio – gegužės mėnesiais įvyko 2 savitarpio pagalbos grupinės konsultacijos skirtos ikimokyklinių įstaigų vadovams. Grupinėse konsultacijose dalyvavo 20 įstaigų vadovų iš Vilniuas miesto ikimokyklinių įstaigų.

2019 m. balandžio – birželio mėnesiais įvyko 4 Savitarpio pagalbos grupinės konsultacijos skirtos ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams. Konsultacijos vyko: Vilniaus Salininkų lopšelyje-darželyje, specialiajame lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“, lopšelyje-darželyje „Puriena“ ir „Bitutė“.

Savitarpio pagalbos grupines konsultacijas tęsia: Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Žolynėlis“

2019 m. balandžio – birželio mėnesiais įvyko 3 Streso valdymo grupinės konsultacijos skirtos ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams. Su streso valdymo metodikomis jau susipažino:  Markučių lopšelio-darželio, Vilniaus lopšelio-darželio „Žiburėlis“ ir Filaretų pradinės mokyklos pedagogai.

Streso valdymo grupines konsultacijas tęsia: Vilniaus lopšelis – darželis „Pilaitukas“