mokyklu psichikos sveikatos stiprinimas
Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai
Veiklos aprašymas

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ bendradarbiaudama su Kauno bei Šalčininkų  rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurais, vykdo šių rajonų bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymus (konsultacijas / supervizijas). Veikla vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos aprašo patvirtinimo“. 

Reguliarių konsultaciju, supervizijų metu mūsų specialistai, psichologas ir socialinis pedagogas, kartu su mokyklos darbo grupe analizuoja aktualias mokyklos bendruomenei problemas psichikos sveikatos srityje. Akivaizdu, kad šios sudėtingos situacijos kontekste vykstantys pokyčiai tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime pareikalauja papildomų vidinių resursų, atsiranda didesnis poreikis diskutuoti, aptarti jautrias temas.  

Po konsultacijų teikiame rekomendacijas, kurias darbo grupė pritaiko praktikoje bei reguliariai aptaria su specialistais jų taikymo patirtis, atlieka problemų atvejų analizę. 

Projekto komanda

Projekto koordinatoriai

  • Rita Radzevičienė

    Projekto vadybininkas