Sveika gyvensena
Kupiškio rajono sveikos gyvensenos projektas
Apie projektą

Vykdome projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2019 m. vasario 12 d. – 2020 m. vasario 12 d.


Veiklos aprašymas

PROJEKTO VEIKLOS IR TIKSLAS

Kupiškio rajone organizuojame mokamuosius/šviečiamuosius seminarus pozityvios sveikatos elgsenos ir sveikatos koučingo temomis.

Tai teoriniai ir praktiniai seminarai, kurių metu didelis dėmesys skiriamas sveikatos raštingumui, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, ligų prevencijos temoms. Mokomųjų seminarų ir užsiėmimų temos bei detalus turinys parinktas atsižvelgiant į tikslinę grupę.

Tikslinės grupės:

 • Vaikai iki 18 metų;
 • Vyresnio amžiaus žmonės;
 • Gyventojai, sergantys onkologinėmis ligomis bei jų šeimos nariai;
 • Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims.

Iš viso bus apmokyta ne mažiau kaip 400 asmenų (20 grupių po 20 dalyvių).

Projekto komanda

Projekto koordinatoriai

 • Kristina Jurjonė

  Projektų vadovė

 • Julius Reinikis

  Projekto vadybininkas

Lektorius

 • Doc. dr. Arvydas Liepuonius

Projekto eiga
Mokomųjų/šviečiamųjų seminarų kalendorius
Data Pranešimas

2019 04 11

Seminare „Pozityvios sveikatos elgsena“ skirtame Kupiškio rajono gyventojams dalyvavo Adomynės bendruomenėje.

2019 04 25

Seminare „Pozityvios sveikatos elgsena“ skirtame Kupiškio rajono gyventojams dalyvavo Kupiškio kultūros centro darbuotojai, bendruomenės nariai.

2019 06 03

Seminare „Sveikatos koučingas“ skirtame vaikams iki 18 metų dalyvavo Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos mokiniai.

 

2019 06 12 ir 06 13

Seminare „Sveikatos koučingas“ skirtame vaikams iki 18 metų dalyvavo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos gimnazistai.

 

2019 08 07

Seminare „Pozityvios sveikatos elgsena“ skirtame vyresnio amžiaus asmenims dalyvavo Kupiškio socialinių paslaugų centras, Subačiaus senelių globos namai.

 

2019 08 08

Seminare „Pozityvios sveikatos elgsena“ skirtame Kupiškio rajono gyventojams dalyvavo Kupiškio kultūros centro darbuotojai, bendruomenės nariai.

 

2019 08 19

Seminare „Pozityvios sveikatos elgsena. Profesinio perdegimo sindromo įveikos ir prevencijos prielaidos socialiniame darbe“ skirtame Kupiškio rajono gyventojams dalyvavo socialinių paslaugų centro darbuotojai.

 

Seminarų refleksijos:

Kupiškio rajono gyventojai seminarų metu individualiai įvertino svveikatos rizikos veiksnius. Diskusijų metu buvo aptartiamas salutogenetinis, pozityvios sveikatos požiūris.

Gimnazijos moksleiviai seminarų metu diskutavo apie sveikatos sampratą, metaforiškai bandydami ją pavaizduoti. Estetinėmis, meninėmis priemonėmis buvo pademonstruota emocinės sveikatos palaikymo ir streso įveikos galimybės.