Grupinis konsultavimas
Grupinio konsultavimo paslaugos mokiniams ir jų tėvams Vilniuje
Apie projektą

Teikiame psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo mokykloms Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) finansuojamo iš Europos socialinio fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2019 m. kovo 27 d. – 2019 m. lapkričio 31 d.


Veiklos aprašymas

PROJEKTO VEIKLOS IR TIKSLAS

VI pirkimo dalis. Grupinio konsultavimo paslaugos mokiniams ir jų tėvams Vilniuje

Paslaugų apimtis: 400 ak. val. grupinių konsultacijų ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tėvams, mokiniams

Tėvystės įgūdžių ugdymo grupinių konsultacijų tikslas – įsisąmonint auklėjimo tikslus, mokytis efektyviaus bendravimo su vaikais būdų, vaikų netinkamo elgesio nesmurtinio reguliavimo, savarankiškumo ugdymo, formuoti problemų sprendimo įgūdžius.

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo grupių tikslas - ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas. Susitikimų su mokiniais metu ugdomi savęs pažinimo, emocijų pažinimo ir valdymo, konfliktų ir problemų sprendimo, sprendimų priėmimo įgūdžiai, formuojamos bendradarbiavimo, konstruktyvaus elgesio nuostatos.

Projekto komanda

Projekto koordinatoriai

 • Ignė Lukminė

  Projektų vadovė

Psichologai

 • Eglė L.

  Beatričė L.

  Laura Z.

  Simona K.

  Elnora J.

 • Gabija Č.

  Arvydas L.

  Irma P.

  Ariana K.

  Rūta

Projekto eiga
Įgyvendintų veiklų apibendrinimas

Kalendorinių metų pabaigą pasitinkame sėkmingai įgyvendinę Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) finansuojamo iš Europos socialinio fondo, veiklas.

Darbų apimtis liudija įspūdingi skaičiai: psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo mokykloms teikėme Kauno, Alytaus, Panevėžio, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Tauragės apskrityse, Lazdijų rajone.  Iš viso projekte dalyvavo virš 96 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų. Bendrai suteikta paslaugų apimtis net 9166 ak. val. Tai individualios bei grupinės konsultacijos, paskaitos, klasės valandėlės. Psichologinio konsultavimo paslaugos buvo skirtos visai  mokymo  įstaigos bendruomenei - vadovams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

Džiaugiamės mūsų profesionalia ir šaunia psichologų komanda, esame dėkingi visų mokymo įstaigų bendruomenėms, kurios mus šiltai priėmė, buvo atviros ir žingeidžios, skyrė gražius padėkos žodžius. Tai leidžia visiems kartu augti, mokytis, pažinti, skatina nesustoti ieškoti, atrasti ir tobulėti.

Nuoširdžiai dėkojame partneriams, kolegoms ir sakome iki kitų kartų!

Informacija
Tematika Tikslinė grupė Grupių skaičius* Dalyvių skaičius
grupėje*
Konsultacijų trukmė
vienai grupei, val.
Iš viso
konsultacijų, val.
Tėvystės įgūdžių
ugdymas
Mokinių tėvai 10 15 20 200
Socialinių emocinių
kompetencijų ugdymas
Bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai
10 15 20 200

2019 m. balandžio – birželio mėnesiais įvyko 5 Tėvystės įgūdžių ugdymo grupinės konsultacijos.. Konsultacijos vyko: Markučių lopšelyje darželyje, Vilniaus Salininkų lopšelyje-darželyje, Volungės darželyje mokykloje,  Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje, Jono Basanavičiaus progimnazijoje.

Tėvystės įgūdžių ugdymo grupinės konsultacijos buvo pradėtos 3 ugdymo įstaigose ir bus tęsiamos rugsėjo – spalio mėnesiais: Vilniaus lopšelyje – darželyje „Puriena“, darželyje – mokykloje „Dainorėliai“, Petro Vileišio progimnazijoje.

2019 m. balandžio – birželio įvyko 1 Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo grupinė konsultacija Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje. Buvo pradėtos 4 grupinės konsultacijos, kurios bus baigtos rugsėjo – spalio mėnesį Jono Basanavičiaus progimnazijoje.

2019 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais bus pradėtos 2 tėvystės įgūdžių ugdymo grupinės konsultacijos Filaretų pradinėje mokykloje ir Grigiškių pradinėje mokykloje.

2019 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais bus pradėtos 5 socialinių emocinių kompetencijų grupinės konsultacijos Grigiškių pradinėje mokykloje, Petro Vileišio progimnazijoje ir Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje.