Smurto atpažinimo mokymai
Nemokami nuotoliniai mokymai „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalbos mokiniams galimybės mokykloje“
Apie mokymus

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovus, vaiko geroves komisijos, krizių valdymo komandos narius, savivaldybių pedagoginių psichologinių / švietimo pagalvos tarnybų specialistus dalyvauti  jau ne pirmus metus organizuojamuose, aktualiuose nemokamuose mokymuose „ Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalbos mokiniams galimybės mokykloje“.  

Mokymų trukmė 8 akad. val.; 2 susitikimai po 4 akad.val.

Vieta: platforma „Zoom“. Mokymų dalyviams būtina jungtis savo vardu ir pavarde, su garsu ir vaizdu (veikiančia kamera ir mikrofonu), naudojantis kompiuteriu. Mokymų metu svarbu būti darbinėje aplinkoje. Prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems ir patvirtinimą gavusiems dalyviams, likus 2 d.d. iki mokymų pradžios. 

Dalyviams bus išduodamos Nacionalinės švietimo agentūros pažymos, liudijančios dalyvavimą mokymuose. Dalyvis turi išlankyti ne mažiau kaip 7 akad. val. mokymų trukmės, kad tokia pažyma būtų išduota.

Mokymų lektoriaipsichologė-psichoterapeutė Elnora Jachjajeva ir psichologė Agnė Burkauskaitė

Mokymų uždaviniai:

  • Supažindinti mokymų dalyvius su Lietuvos Respublikos įstatymine baze, reglamentuojančia apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sritį;
  • Ugdyti gebėjimus atpažinti vaiko elgesio, emocijų ir fizinius požymius, leidžiančius įtarti, kad vaikas galimai patiria smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ar nepriežiūrą) artimoje aplinkoje;
  • Supažindinti su smurto artimoje aplinkoje vertinimo ir atpažinimo nuotoliniu būdu galimybėmis;
  • Suteikti žinių apie pagrindinius pokalbio su vaiku, galimai patiriančiu smurtą artimoje aplinkoje, ir jo įstatyminiais atstovais bei pagalbos vaikui, galimai patyrusiam smurtą artimoje aplinkoje, principus;
  • Supažindinti pagalbos nuotoliniu būdu teikimo galimybes, kokių veiksmų turi imtis mokyklos atstovai, įtarę, kad vaikas galimai patiria smurtą artimoje aplinkoje;
  • Suteikti informacijos kaip bendradarbiauti su kitomis institucijomis, po pranešimo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje.  

Dalyvių skaičius – ribotas. Būtina išankstinė registracija. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems dalyviams. Surinkus dalyvių grupę, registracija sustabdoma. Apie registracijos į mokymus patvirtinimą / nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį.

Prašome, pasirinkite Jums patogiausias datas ir užpildykite registracijos formą.

DATA IR LAIKAS

REGISTRACIJOS NUORODA

2020.11.10

13.00-16.00

1 gr

Registracija pasibaigė

2020.11.11

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.12

13.00-16.00

2 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.13

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.16

9.00-12.00

3 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.20

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.23

9.00-12.00

4 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.27

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.17

9.00-12.00

5 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.18

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.17

13.00-16.00

6 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.18

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.19

14.00-17.00

7 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.20

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.20

9.00-12.00

8 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.23

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.23

13.00-16.00

9 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.26

14.00-17.00

 

 

 

 

2020.11.24

9.00-12.00

10 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.25

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.24

13.00-16.00

11 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.25

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.27

9.00-12.00

12 gr.

Registracija pasibaigė

2020.12.04

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.12.03

13.00-16.00

13 gr.

https://forms.gle/DBtYxHvj2ugjm6i6A

2020.12.04

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.12.01

9.00-12.00

14 gr.

Registracija pasibaigė

2020.12.02

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.12.01

13.00-16.00

15 gr.

https://forms.gle/RnCChGbvHn99u6Br6

2020.12.02

13.00-16.00

Dėl išsamesnės informacijos prašome rašyti Ignei Lukminei igne@pigrupe.eu arba skambinti Kristinai Jurjonei 867990808.