Valstybės tarnautojams
Mokymo programa „Vadovavimas: veiklos planavimas ir įgalinimas“
Apie mokymus
Pavadinimas „Vadovavimas: veiklos planavimas ir įgalinimas“

Trukmė

24 akad. val. (8 akad. val. – praktinės užduotys)

Tikslinė grupė

Valstybės tarnautojai

Tikslas

Padėti savivaldybės administracijos vadovams ir skyrių vedėjams tobulinti vadovavimo ir nustatytų tikslų įgyvendinimo gebėjimus.

Uždaviniai

 

  1. Suteikti žinių ir įgūdžių kaip išskirti savo ir savo vadovaujamos komandos tikslus ir veiklos prioritetus.
  2. Suteikti žinių ir įgūdžių kaip parengti tinkamą darbų ir veiksmų planą nustatytų tikslų pasiekimui.
  3. Supažindinti su ugdomojo vadovavimo taikymo specifika.
  4. Suteikti žinių kaip užtikrinti efektyvią komandos komunikaciją.
  5. Suteikti žinių ir įgūdžių apie užduočių delegavimą bei komandos darbo organizavimą.