Pedagogams
Mokymo programa „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“
Apie mokymus
Pavadinimas „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“

Trukmė

8 akad. val. (iš jų 2 akad. val. – savarankiško mokymosi)

Tikslinė grupė

Pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai.

Tikslas

Padėti gerinti darbo efektyvumą ir suteikti dalyviams sisteminių žinių ir įgūdžių, susijusių su pasitikėjimo savimi stiprinimo ir asmeninio efektyvumo ugdymo būdais, emocinio intelekto technikomis ir jų taikymo galimybėmis.

Uždaviniai

 

 

 

 

  1. Supažindinti su pasitikėjimo savimi ir asmeninio efektyvumo ugdymo būdais.
  2. Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie pasitikėjimo savimi sirpinimo ir asmeninio efektyvumo ugdymo veiksnius.
  3. Suteikti žinių apie savęs vertinimo, pasitikėjimo ir efektyvumo ugdymo stiprinimo būdus.
  4. Suteikti žinių kaip efektyviai perduoti  pozityvumą, pasitikėjimą savimi mokiniams.
  5. Suteikti teorinių žinių apie emocinį intelektą ir emocinio intelekto technikas.
  6. Supažindinti su darbuotojų emocinio intelekto skirtumais, su emocijų reguliavimo prielaidomis ir priemonėmis.
  7. Suteikti žinių apie specifinės profesinės emocinio intelekto kompetencijos valdymą.
  8. Suteikti praktinių žinių, kaip emocinio intelekto technikas taikyti praktikoje.
  9. Suteikti žinių kaip padėti vaikams ir paaugliams atrasti ir stiprinti asmeninius gebėjimus, vystyti emocinį intelektą, dalintis informacija ir žiniomis apie būdus kaip įveikti sunkias situacijas kasdieniame gyvenime.