Valstybės tarnautojams
Mokymo programa „Projektų valdymo kompetencijos tobulinimas“
Apie mokymus
Pavadinimas „Projektų valdymo kompetencijos tobulinimas“

Trukmė

30 akad. val. (14 akad. val. – praktinės užduotys)

Tikslinė grupė

Valstybės tarnautojai

Tikslas

Padėti savivaldybės darbuotojams gilinti žinias projektų valdymo srityje bei ugdyti projektų planavimo, vykdymo, valdymo ir rezultatų įvertinimo įgūdžius, kurie padės rengiant strateginius veiklos planus ir programas.

Uždaviniai

 

 

 

 

  1. Supažindinti su projektų ir projektų valdymo sąvokomis.
  2. Suteikti žinių apie pagrindines projektų kategorijas, klasifikacijas, projektams būdingas savybes.
  3. Išanalizuoti projektų valdymo turinį, pagrindinius valdymo metodus ir procesus.
  4. Išmokti formuoti projekto tikslus, uždavinius, veiklas ir rodiklius.
  5. Suteikti žinių apie projekto biudžeto ir finansų  plano rengimą ir įgyvendinimą.
  6. Išmokti valdyti projektui priskirtuosius žmogiškuosius išteklius, valdyti komunikacijos bei informacijos procesą.
  7. Išmokti valdyti projekto eigą, priežiūrą, kontrolę bei rizikas.
  8. Suteikti žinių apie projekto užbaigimą ir jo rezultatų vertinimą. .