Valstybės tarnautojams
Mokymo programa „Korupcijos prevencija ir kontrolė“
Apie mokymus
Pavadinimas „Korupcijos prevencija ir kontrolė“

Trukmė

16 akad. val. (3 akad. val. – praktinės užduotys)

Tikslinė grupė

Valstybės tarnautojai

Tikslas

Padėti darbuotojams suprasti korupcijos sąvoką, jos kilmę, rūšis, pasekmes, svarbiausias prevencines korupcijos priemones, įstatymus numatančius teisinę atsakomybę už korupcines veiklas.

Uždaviniai

 

 

 

 

  1. Supažindinti su korupcijos sąvoka.
  2. Supažindinti su korupcinio pobūdžio veiklos rūšimis.
  3. Suteikti žinių apie kovos su korupcija uždavinius.
  4. Supažindinti su korupcijos prevencija.
  5. Suteikti žinių apie įstatymus numatančius teisinę atsakomybę už korupcinę veiklą.