Padalinių vadovams
Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas“
Apie mokymus
Pavadinimas „Efektyvus vadovavimas“

Trukmė

16 akad. val. (11 akad. val. praktika)

Tikslinė grupė

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.

Tikslas

Padėti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams ugdyti vadovavimo įgūdžius.

Uždaviniai

 

 

  • Suteikti esminių teorijų žinių, padedančių sėkmingai gerinti vadovavimo įgūdžius.
  • Suteikti praktinių žinių, kurios padėtų lavinti jau turimus vadovavimo įgūdžius ir skatintų asmeninį tobulėjimą vadovavimo srityje.