Mokymai socialiniams darbuotojams
Kvalifikacijos kėlimo mokymai socialiniams darbuotojams
Apie mokymus

 

Mokymai vykdomi pagal mokymo programas, kurios  yra  patvirtintos Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokymai vykdomi nuotoliniu būdu.

 1. „Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir tinkamas nukreipimas pagalbos“ (8 ak. val.) (Programos kodas: SD20200203)

Tikslas: Suteikti žinių apie psichikos sveikatos sutrikimus (depresija, potrauminio streso sutrikimas, nerimas, priklausomybės), savižudybės rizikos ženklus bei lavinti tinkamo reagavimo bei  nukreipimo pagalbos įgūdžius.

Uždaviniai:

 • Supažinti socialinius darbuotojus su jų profesinėje veikloje būtinomis žiniomis apie psichikos sveikatos sutrikimus (depresiją, potrauminį streso sutrikimą, nerimą, priklausomybes ir kt.) ir bendrąja jų simptomatika.
 • Suteikti žinių teorija ir praktika paremta informacija apie savižudybės rizikos ženklus, kaip juos atpažinti.
 • Išmokyti tinkamų intervencinių metodų susidūrus su žmogumi, kuris nori nusižudyti.
 • Suteikti informaciją apie įstaigas ir organizacijas, kurios teikia pagalbą psichikos sutrikimų galimai turintiems asmenims, savižudybės riziką patiriantiems arba kitas krizes išgyvenantiems asmenims.
 • Per praktines užduotis išmokyti kaip tinkamai suteikti emocinę paramą ir nukreipti į psichologinę ar kitą būtinąją pagalbą teikiančias įstaigas ar organizacijas.

Temos:

 • Psichikos sveikatos sutrikimai ir bendroji jų simptomatika
 • Savižudybės ženklų atpažinimas ir tinkamos intervencijos
 • Įstaigų ir organizacijų, teikiančių pagalbą psichikos sutrikimų galimai turintiems, savižudybės riziką patiriantiems ar kitas krizes išgyvenantiems asmenims, apibendrinimas
 • Tinkamas emocinės paramos suteikimas ir nukreipimas psichologinei ar kitai būtinajai pagalbai.

Mokymų kaina dalyviui - 30 Eur; jei mokymus perka įstaiga - 400,00 Eur.

2. „Sudėtingų atvejų analizė. Intervizija“ (32 ak. val.) (Programos kodas: SD20210228)

Tikslas: Išmokyti socialinius darbuotojus organizuoti ir vykdyti intervizijų (sudėtingų atvejų analizės) grupes.

Šių mokymų tikslas yra ne tik suteikti žinių, bet ir parodyti intervizijų naudą, motyvuoti pasibaigus mokymams tęsti šią praktiką ir toliau. Numatomi 8 užsiėmimai po 4 ak. val., po 2 užsiėmimus per mėnesį. Tai padės formuoti įprotį dalyvauti nuolatinėse intervizijose ir pratęsti tai daryti po mokymų.

Uždaviniai:

 • Aptarti supervizijos ir intervizijos sampratas, galimybes ir trūkumus.
 • Aptarti intervizijų darbo metodus
 • Praktiškai išbandyti intervizijų darbo metodus

Temos:

 • Intervizija ir supervizija. Samprata, galimybės ir trūkumai
 • Intervizijos metodai.

Grupėje iki 15 dalyvių.

Mokymų kaina dalyviui - 120 Eur; jei mokymus perka įstaiga kaina - 1500,00 eur. 

3. Intervizijos metodo taikymas socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei kompetencijai stiprinti (16 ak. val.) (Programos kodas: SD21091400844)

Tikslas: Išmokyti socialinius darbuotojus organizuoti ir vykdyti intervizijų (sudėtingų atvejų analizės) grupes.

Uždaviniai:

 • Supažindinti socialinius darbuotojus su intervizijos samprata, funkcijomis, tikslais, uždaviniais.
 • Padėti suprasti, kuo intervizija gali būti naudinga profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.
 • Supažindinti su intervizijos metodo taikymo ypatumais, organizavimo rekomendacijomis.
 • Išmokyti taikyti intervizijos metodą.

Temos:

 • Intervizijos samprata, funkcijos, tikslai, uždaviniai.
 • Intervizijos metodo kaip įrankio profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui svarba, teikiama nauda socialiniame darbe.
 • Intervizijos metodo taikymo ypatumai, intervizijos organizavimo rekomendacijos.
 • Intervizijos procesas

Grupėje iki 15 dalyvių.

Mokymų kaina dalyviui - 60 Eur; jei mokymus perka įstaiga 750,00 Eur.

4. „Gėdos ir kaltės jausmai: kaip dirbti su suaugusiais, vaikais ir paaugliais“ (24 ak. val.) (Programos kodas: SD20210235)

Tikslas: Suteikti socialiniams darbuotojams reikiamas žinias ir metodus, kuriuos galėtų naudoti dirbdami su gėdos ir kaltės jausmais, kurie kyla klientams arba jiems patiems kaip specialistams.

Uždaviniai:

 • Padėti socialiniams darbuotojams suprasti, kas yra gėda ir kaltė. Kaip atpažinti, atskirti ir įvertinti šių jausmų poveikį.
 • Išmokyti socialinius darbuotojus suprasti ryšį tarp gėdos ir kaltės jausmų ir mūsų kūno pojūčių, mąstymo, emocijų, elgesio pasirinkimų bei santykių.
 • Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių kaip socialinis darbuotojas gali padėti sau.
 • Išmokyti socialinius darbuotojus efektyviai suteikti pagalbą kitiems.

Temos:

 • Gėdos ir kaltės kaip emocijų samprata, teorijos, kultūriniai ypatumai bei susiję psichologiniai sutrikimai.
 • Kaltės tipai. Kaip atpažinti kaltę per mąstymą, elgesį ir kūno pojūčius. Kaltės požymiai pagal skirtingas amžiaus grupes.
 • Gėda ir jos potipiai. Kaip atpažinti gėdos jausmą per mąstymą, elgesį ir kūno pojūčius. Gėdos požymiai pagal skirtinas amžiaus grupes.
 • Pagalbos būdai, skirti priimti savo ir klientų gėdos ir kaltės jausmus, atrasti vidinius resursus ir vidines stiprybes.

Mokymų kaina dalyviui - 90 Eur; jei mokymus perka įstaiga 1000,00 Eur.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokymus galite skambinti telefonu +370 674 55129 arba rašyti el. paštu info@pigrupe.eu