Mokymai socialiniams darbuotojams
Kvalifikacijos kėlimo mokymai socialiniams darbuotojams
Apie mokymus

 

Mokymai vykdomi pagal mokymo programas, kurios  yra  patvirtintos Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokymai vykdomi nuotoliniu būdu.

 1. „Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir tinkamas nukreipimas pagalbos“ (8 ak. val.) (Programos kodas: SD20200203)

Tikslas: Suteikti žinių apie psichikos sveikatos sutrikimus (depresija, potrauminio streso sutrikimas, nerimas, priklausomybės), savižudybės rizikos ženklus bei lavinti tinkamo reagavimo bei  nukreipimo pagalbos įgūdžius.

Uždaviniai:

 • Supažinti socialinius darbuotojus su jų profesinėje veikloje būtinomis žiniomis apie psichikos sveikatos sutrikimus (depresiją, potrauminį streso sutrikimą, nerimą, priklausomybes ir kt.) ir bendrąja jų simptomatika.
 • Suteikti žinių teorija ir praktika paremta informacija apie savižudybės rizikos ženklus, kaip juos atpažinti.
 • Išmokyti tinkamų intervencinių metodų susidūrus su žmogumi, kuris nori nusižudyti.
 • Suteikti informaciją apie įstaigas ir organizacijas, kurios teikia pagalbą psichikos sutrikimų galimai turintiems asmenims, savižudybės riziką patiriantiems arba kitas krizes išgyvenantiems asmenims.
 • Per praktines užduotis išmokyti kaip tinkamai suteikti emocinę paramą ir nukreipti į psichologinę ar kitą būtinąją pagalbą teikiančias įstaigas ar organizacijas.

Temos:

 • Psichikos sveikatos sutrikimai ir bendroji jų simptomatika
 • Savižudybės ženklų atpažinimas ir tinkamos intervencijos
 • Įstaigų ir organizacijų, teikiančių pagalbą psichikos sutrikimų galimai turintiems, savižudybės riziką patiriantiems ar kitas krizes išgyvenantiems asmenims, apibendrinimas
 • Tinkamas emocinės paramos suteikimas ir nukreipimas psichologinei ar kitai būtinajai pagalbai.

Mokymų kaina dalyviui - 40 Eur.

2. „Sudėtingų atvejų analizė. Intervizija“ (32 ak. val.) (Programos kodas: SD20210228)

Tikslas: Išmokyti socialinius darbuotojus organizuoti ir vykdyti intervizijų (sudėtingų atvejų analizės) grupes.

Šių mokymų tikslas yra ne tik suteikti žinių, bet ir parodyti intervizijų naudą, motyvuoti pasibaigus mokymams tęsti šią praktiką ir toliau. Numatomi 8 užsiėmimai po 4 ak. val., po 2 užsiėmimus per mėnesį. Tai padės formuoti įprotį dalyvauti nuolatinėse intervizijose ir pratęsti tai daryti po mokymų.

Uždaviniai:

 • Aptarti supervizijos ir intervizijos sampratas, galimybes ir trūkumus.
 • Aptarti intervizijų darbo metodus
 • Praktiškai išbandyti intervizijų darbo metodus

Temos:

 • Intervizija ir supervizija. Samprata, galimybės ir trūkumai
 • Intervizijos metodai.

Grupėje iki 15 dalyvių.

Mokymų kaina dalyviui - 120 Eur; jei mokymus perka įstaiga kaina - 1500,00 eur. 

3. Intervizijos metodo taikymas socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei kompetencijai stiprinti (16 ak. val.) (Programos kodas: SD20210240)

Tikslas: Išmokyti socialinius darbuotojus organizuoti ir vykdyti intervizijų (sudėtingų atvejų analizės) grupes.

Uždaviniai:

 • Supažindinti socialinius darbuotojus su intervizijos samprata, funkcijomis, tikslais, uždaviniais.
 • Padėti suprasti, kuo intervizija gali būti naudinga profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.
 • Supažindinti su intervizijos metodo taikymo ypatumais, organizavimo rekomendacijomis.
 • Išmokyti taikyti intervizijos metodą.

Temos:

 • Intervizijos samprata, funkcijos, tikslai, uždaviniai.
 • Intervizijos metodo kaip įrankio profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui svarba, teikiama nauda socialiniame darbe.
 • Intervizijos metodo taikymo ypatumai, intervizijos organizavimo rekomendacijos.
 • Intervizijos procesas

Grupėje iki 15 dalyvių.

Mokymų kaina dalyviui - 70 Eur. 

4. „Gėdos ir kaltės jausmai: kaip dirbti su suaugusiais, vaikais ir paaugliais“ (24 ak. val.) (Programos kodas: SD20210235)

Tikslas: Suteikti socialiniams darbuotojams reikiamas žinias ir metodus, kuriuos galėtų naudoti dirbdami su gėdos ir kaltės jausmais, kurie kyla klientams arba jiems patiems kaip specialistams.

Uždaviniai:

 • Padėti socialiniams darbuotojams suprasti, kas yra gėda ir kaltė. Kaip atpažinti, atskirti ir įvertinti šių jausmų poveikį.
 • Išmokyti socialinius darbuotojus suprasti ryšį tarp gėdos ir kaltės jausmų ir mūsų kūno pojūčių, mąstymo, emocijų, elgesio pasirinkimų bei santykių.
 • Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių kaip socialinis darbuotojas gali padėti sau.
 • Išmokyti socialinius darbuotojus efektyviai suteikti pagalbą kitiems.

Temos:

 • Gėdos ir kaltės kaip emocijų samprata, teorijos, kultūriniai ypatumai bei susiję psichologiniai sutrikimai.
 • Kaltės tipai. Kaip atpažinti kaltę per mąstymą, elgesį ir kūno pojūčius. Kaltės požymiai pagal skirtingas amžiaus grupes.
 • Gėda ir jos potipiai. Kaip atpažinti gėdos jausmą per mąstymą, elgesį ir kūno pojūčius. Gėdos požymiai pagal skirtinas amžiaus grupes.
 • Pagalbos būdai, skirti priimti savo ir klientų gėdos ir kaltės jausmus, atrasti vidinius resursus ir vidines stiprybes.

Mokymų kaina dalyviui - 90 Eur.

5.   „Eskapizmas. Kaip nepabėgti nuo savęs? Kelias į save. Kaip sugrįžti į save ir padėti kitam?“ (8 ak. val.)  (Programos kodas: SD20220264)

Tikslas: Naudojant patyrimines užduotis stiprinti ir ugdyti sveiką ryšio su savimi ir kitais kūrimą, stiprinti jausmų atpažinimo ir valdymo įgūdžius bei gebėjimą su kitais kalbėti apie jausmus ir eskapizmo reiškinį.

Temos ir uždaviniai:

1. TEMA: Išankstinės nuostatos apie žmonių išgyvenamus sunkumus ir jų įveikas.

 • Tikslas: Naudojant patyrimines užduotis susipažinti dalyvius su savo nuostatomis, jų stiprumu ir įtaka socialinio darbuotojo pareigoms.
 • Uždaviniai: Įsivardinti savo turimas nuostatas apie žmonių patiriamus išgyvenimus ir išgyvenimų įveikai naudojamus mechanizmus; atpažinti ir įsivardinti socialiniam darbuotojui dirbti trukdančias nuostatas.

2. TEMA: Kas yra eskapizmas? Kaip jis atrodo, kaip atpažinti?

 • Tikslas: Naudojant patyrimines užduotis susipažinti su eskapizmu, jo pasireiškimo spektru bei tai, kodėl tai yra svarbu socialiniam darbuotojui
 • Uždaviniai: Įsivardinti eskapizmo reiškinį, jo pasireiškimo spektrą, susipažinti su jo neigiamomis pasekmėmis; įsivardinti ir išsibandyti socialiniam darbuotojui naudingus įrankius/metodus darbui su eskapizmu;

3. TEMA: Ką daryti su eskapizmo reiškiniu? Kaip apie tai kalbėti? Kaip padėti kitam?

 • Tikslas: Išsigryninti praktiškus ir naudingus žingsnius, padėsiančius socialiniam darbuotojui kalbėtis apie kito asmens eskapizmą.
 • Uždaviniai: Darbo su eskapizmu metodų aptarimas; aktyvaus klausymo įgūdžio formavimas.

Mokymų kaina dalyviui – 40 Eur.

6.   „Emocinės paramos įgūdžių formavimas dirbant su skyrybomis” (8 ak. val.) (Programos kodas: SD20220288)

Tikslas: Naudojant patyrimines ir praktines užduotis stiprinti ir ugdyti programos dalyvių jausmų atpažinimo, įvardinimo ir valdymo įgūdžius bei gebėjimą su kitais asmenimis kalbėti apie jų išgyvenamus jausmus, jų reikšmę, įtaką ir valdymą.

Temos ir uždaviniai:

1. TEMA: Skyrybų sunkumai ir nuostatos.

 • Tikslas: Supažindinti mokymų dalyvius su skyrybų metu žmonių patiriamais sunkumais ir išgyvenimais, išanalizuoti savo nuostatas santykių tematika, jų stiprumą ir įtaką socialinio darbuotojo ir atvejo vadybininko pareigoms.
 • Uždaviniai: Supažindinti mokymų dalyvius su skyrybų procese žmonių patiriamais sunkumais; įsivardinti savo turimas nuostatas apie žmonių patiriamus išgyvenimus ir išgyvenimų įveikai naudojamus mechanizmus skyrybų procese; atpažinti ir įsivardinti socialiniam darbuotojui ir atvejo vadybininkui dirbti trukdančias nuostatas.

2. TEMA: Emocinė parama ir klausymasis.

 • Tikslas: Naudojant patyrimines užduotis supažindinti dalyvius su emocinės paramos pagrindais, suformuoti tinkamą nuostatą į emocinę paramą.
 • Uždaviniai: Įsivardinti savo turimas nuostatas apie žmonių patiriamus išgyvenimus ir išgyvenimų įveikai naudojamus mechanizmus; suformuoti tinkamą naudingą nuostatą į emocinę paramą; susipažinti su emocinės paramos pagrindais.

3. TEMA: Kaip būti su jausmais?

 • Tikslas: Naudojant patyrimines užduotis ir atvejų analizę suformuoti dalyviams nuostatą, kad yra svarbu neskubant domėtis kito jausmais, būti su jais, nebandyti jų pakeisti; Mokytis, kokias būdais galime būti su jausmais.

Mokymų kaina dalyviui – 40 Eur.

7. "Asmens, atliekančio laisvės atėmimo bausmę pasipriešinimo įveikos būdai socialiniame darbe" (16 ak.val.)

Tikslas: Naudojant patyrimines ir praktines užduotis stiprinti ir ugdyti programos dalyvių  teorines  ir praktines žinias, apie motyvavimo metodų naudojimą tiesioginiame darbe su asmenimis, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę, kurie susiduria su įvairiais sunkumais.

Uždaviniai:

 • Ugdyti gilesnius programos dalyvių socialinius-emocinius  įgūdžius;
 • Ugdyti programos dalyvių gebėjimą įvertinti ir nustatyti individualias asmens vertybes, tikslus ir motyvaciją;
 • Ugdyti gebėjimą skatinti motyvaciją, užmezgant pozityvų ryšį su asmeniu;
 • Lavinti ir stiprinti programos dalyvių emocinės paramos teikimo įgūdžius individualiai ir grupėje.

Temos: 

1. TEMA: POZITYVAUS RYŠIO KŪRIMAS. NUOSTATŲ SVARBA.

 • Tikslas: Supažindinti mokymų dalyvius su nuostatų reikšme kuriant ryšį tarp socialinio darbuotojo ir kliento. Išanalizuoti savo nuostatas bausmę atliekančių asmenų tematika, jų stiprumą ir įtaką socialinio darbuotojo pareigoms.

2. TEMA: POZITYVAUS RYŠIO KŪRIMAS. EMOCINIS PALAIKYMAS IR KLAUSYMASIS.

 • Tikslas: Naudojant praktines užduotis supažindinti dalyvius su emocinės paramos teikimo pagrindais bei aktyvaus klausymosi technikomis.

3. TEMA: POZITYVAUS RYŠIO KŪRIMAS. EFEKTYVUS BENDRAVIMAS

 • Tikslas: Naudojant praktines užduotis ir atvejų analizę mokytis atpažinti skirtingus bendravimo vaidmenis, gebėti suvokti bendravimo vaidmenų reikšmę efektyviai komunikacijai.

4. TEMA: MOTYVACIJOS TEORIJOS IR JŲ TAIKYMAS KALINIŲ KONTEKSTE

 • Tikslas:  Apžvelgti ir išanalizuoti svarbiausias motyvacijos teorijas, suprasti šių teorijų pagrindinius principus ir jų taikymą kalinių kontekste.

5. TEMA: MOTYVAVIMO STRATEGIJOS IR METODAI KALINIŲ KOREKCIJOJE

 • Tikslas: Susipažinti ir išmokti taikyti skirtingas motyvavimo strategijas ir metodus, dirbant su bausmę atliekančiais asmenimis.

Mokymų kaina dalyviui – 90 Eur.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokymus galite skambinti telefonu +37065323845 arba rašyti el. paštu: dovile@pigrupe.eu.