Krizių valdymo mokymai
Nemokami nuotoliniai mokymai „Krizių valdymo mokykloje nuotoliniu būdu organizavimas ir vykdymas“
Apie mokymus

Registracija pasibaigė

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovus, vaiko geroves komisijos, krizių valdymo komandos narius, savivaldybių pedagoginių psichologinių / švietimo pagalvos tarnybų specialistus dalyvauti  jau ne pirmus metus organizuojamuose, aktualiuose nemokamuose mokymuose: „Krizių valdymo mokykloje nuotoliniu būdu organizavimas ir vykdymas“.

Mokymų trukmė 8 ak. val.; 2 susitikimai po 4 ak. val.

Vieta: platforma „Zoom“. Mokymų dalyviams būtina jungtis savo vardu ir pavarde, su garsu ir vaizdu (veikiančia kamera ir mikrofonu), naudojantis kompiuteriu. Mokymų metu svarbu būti darbinėje aplinkoje. Prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems ir patvirtinimą gavusiems dalyviams, likus 2 d.d. iki mokymų pradžios. 

Dalyviams bus išduodamos Nacionalinės švietimo agentūros pažymos, liudijančios dalyvavimą mokymuose. Dalyvis turi išlankyti ne mažiau kaip 7 ak. val. mokymų trukmės, kad tokia pažyma būtų išduota.

Mokymų lektoriaipsichologė–psichoterapeutė Elnora Jachjajeva

Mokymų uždaviniai:

  • Supažindinti dalyvius su teisine baze, reglamentuojančia krizių valdymą mokyklose;
  • Išmokyti identifikuoti krizinį įvykį mokykloje ir įprastomis sąlygomis, ir kai ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu;
  • Supažindinti su požymiais, kurie būdingi krizę išgyvenantiems asmenims, pagrindinius krizės valdymo principus mokykloje ir pagalbos teikimo principus krizę išgyventiems bendruomenės nariams ar jų grupėms esant įprastoms ugdymo sąlygoms bei organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu:
  • Išmokyti, kokių veiksmų turi imtis mokyklos krizių valdymo komanda, įvykus krizei;
  • Stiprinti įgūdžius planuojant ir numatant krizės valdymo veiksmus savo mokykloje, kuomet ugdymas organizuojamas įprastu ir nuotoliniu būdu;
  • Ugdyti gebėjimus koordinuoti mokyklos vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo komandos veiksmus krizės metu, numatyti pagalbos šaltinius už mokyklos ribų;
  • Mokyti tinkamai komunikuoti su bendruomene ir žiniasklaida krizės valdymo metu, užtikrinti mokyklos bendruomenės saugumą ir organizuoti pirmos pagalbos teikimą. 

Dalyvių skaičius – ribotas. Būtina išankstinė registracija. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems dalyviams. Surinkus dalyvių grupę, registracija sustabdoma. Apie registracijos į mokymus patvirtinimą / nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį. 

Prašome, pasirinkite Jums patogiausias datas ir užpildykite registracijos formą.

DATA IR LAIKAS

REGISTRACIJOS NUORODA

2020.11.10

9.00-12.00

1 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.11

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.10

13.00-16.00

2 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.11

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.13

9.00-12.00

3 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.19

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.17

9.00-12.00

4 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.18

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.17

13.00-16.00

5 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.18

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.24

9.00-12.00

6 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.25

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.11.24

13.00-16.00

7 gr.

Registracija pasibaigė

2020.11.25

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.12.01

9.00-12.00

8 gr.

Registracija pasibaigė

2020.12.02

9.00-12.00

 

 

 

 

2020.12.01

13.00-16.00

9 gr.

Registracija pasibaigė

2020.12.02

13.00-16.00

 

 

 

 

2020.11.30

9.00-12.00

10 gr.

Registracija pasibaigė

2020.12.04

9.00-12.00

Dėl išsamesnės informacijos prašome rašyti Ignei Lukminei igne@pigrupe.eu arba skambinti Kristinai Jurjonei 867990808.