Kiekvienam savo vandenys

Socialinė psichologija - mūsų vandenynas.

Ką mes darome?

Mūsų džiaugsmas, rūpestis ir kompetencijų kryptis - socialinės psichologinės paslaugos.

Dažnai būname ta aktyvioji visuomenės ląstelė, kuri būdama tarp visų negali tiesiog būti.

Mes stebime, analizuojame, jaučiame, ieškome geresnių sprendimų, geresnių formų, geresnės krypties mūsų visų emocinei būsenai. Paprasčiau tariant, labiausiai esame nusitaikę į savęs pažinimo klausimus ir gebėjimą būti su kitais, tarp kitų, dėl kitų.

Mūsų atradimai - išgryninti socialinės psichologijos uždaviniai - intuityviai tampa ilgalaikiais projektais. Pastaruosius štai ir stengiamės, kuo prasmingiau bei naudingiau įgyvendinti.

Dėl ko mes esame
Mums rūpi kiekviena savęs ieškanti asmenybė

Savijauta, problemos, motyvacija, vidiniai resursai ir bendrosios kompetencijos. Mūsų komandą sudaro skirtingų sričių specialistai: psichologai, socialiniai darbuotojai, teisininkai, edukologai, dizaineriai, fotografai, reklamos, video montažo, grožio srities specialistai, mes dirbame idividualiai arba susiburiam į komandą siekdami bendro tikslo.

Mūsų vertybės kurti pagarbius, golius santykius, dibrti profesionalai ir atsakingai, būti palaikančiais ir įkvėpainčiais, vadovautis novatoriškumu ir kartu paprastumu.

Projektai
Dalinames idėjomis su